Ankara Barosunun Açıklaması Hakkında

Anayasa’nın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir. Anayasa’nın 136. Maddesine göre, “Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir”. Laiklik ilkesinin en basit anlamı din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olmasıdır. Dini kurumlar, din alanında devletten ayrı ve bağımsız karar alırlar. 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un “Görev” kenar başlıklı 1. Maddesine göre, Diyanet İşleri Bakanlığının görevi, “İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak” olarak belirlenmiştir. Cuma namazı İslam dininin bir ibadeti olduğundan, bu ibadet esnasında dinin gereklerine göre açıklama yapılması” din ve vicdan özgürlüğünü bir gereği olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığının da yasal görevidir. Ankara Barosunun yatığı açıklama Laiklik ilkesine aykırı olduğu gibi din ve vicdan özgürlüğünü ihlal eden bir açıklamadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın